Här kommer lite information från Vallentuna Scoutkår angående coronaviruset.

Vallentuna Scoutkår följer folkhälsomyndigheten samt Scouternas riktlinjer och rekommendationer kring coronaviruset.

Som det ser ut idag så kommer Vallentuna Scoutkår att fortsätta med vår ordinarie verksamhet.
Detta kan dock komma att ändras ganska snabbt beroende på utvecklingen och vilka rekommendationer som kommer framöver.
Avdelningarna kan själva bestämma om möten måste ställas in eller flyttas på av olika skäl (exempelvis brist på ledare, eller att planerade aktiviteter inte är lämpliga att genomföra just nu).
Samtidigt håller vi såklart så mycket scoutmöten som vi kan utomhus, ser till att vi har god hygien samt håller distans till varandra.
Under hösten kommer vi inte att genomföra några stora kårgemensamma evenemang eller aktiviteter.
Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Detta gäller såklart både scouter och vuxna ledare. 
Det är ni föräldrar som tar ansvar för att barnen inte kommer till scoutmöten vid sjukdom.
 
Mer info från Scouterna centralt finns att läsa här:
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

http://www.scout.se/2020/03/17/anna-karin-hennig-nu-behovs-vi-scouter-2/