Medlemsavgiften

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför.

När vi har hajk och läger tillkommer oftast en extra avgift.

 

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 500 kronor per termin.

Vid behov kan kåren hjälpa till med lägeravgift och medlemsavgiften. Kontakta din avdelningsledare, eller styrelsen direkt.

Scouternas Stödfond: Scouterna centralt har även en stödfond, som kan hjälpa till så att du mellan 8-25år gammal kan få uppleva scouting. Du kan exempelvis få hjälp med att betala läger/medlemsavgifter eller utrustning. läs mer på Scoutservice >>

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distriktet och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom JLT och Svedea.

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

Läs mer på: http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/for-dig-som-ar-medlem/