Kårhandboken är ett verktyg för dig som ledare. I den ska du kunna hitta information om hur kåren drivs, på vilka grunder samt andra detaljer om scoutingen. Här förklaras uppbyggnaden av avdelningar, styrelsen roller och liknande.

Handboken är idag under utveckling och har en bit kvar tills den är färdig.

Under tiden kompletteras den av policys.

Namn Länk Senaste version
Kårhandbok (ej slutgiltig) Word Januari 2018