Arbetsgrupp Material

Tidsåtgång: framförallt punktinsatser. ett par helger per termin samt några mindre uppdrag under året.

Vad ansvarar gruppen för? Gruppen ansvarar tillsammans med styrelsen för kårens aktivitets- och lägermaterial. Det inkluderar våra tält, gaskök i olika former, gaslyktor, lägerköksutrustning, presenningar och liknande. Det inkluderar även förbrukningsmaterial till ovan. Gruppen ser alltså till att kåren har materialet vi behöver, och att materialet är helt och funktionsdugligt. Gruppen annordnar träffar före och efter sommarläger där lägermaterialet gås igenom.

Vem kan vara med? Alla kan vara med, men ett friluftsintresse och/eller ett prylintresse är bra att ha! Det är även bra om du har möjlighet att vid behov göra inköp för kåren (du behöver själv inte betala något såklart) eller exempelvis skicka saker på lagning.

Anmäl dig här >> 

Du binder dig inte till något genom att anmäla dig, utan det är bara en intresseanmälan.

Vi kommer att försöka genomföra ett infomöte på plats i scoutstugan Liljan, för att berätta mer om vad vi tänk och visa hur det ser ut idag.

Vad som behöver göras:

  • Gruppen ser till att lägermaterialet gås igenom, och eventuellt kompletteras, under vintern/våren inför sommarlägret.
  • Gruppen går igenom materialförrådet ett par gånger per år och sorterar och rensar bland vårt material.
  • Gruppen utvärderar löpande, och kommer med förbättringspunkter på vårt material. Exempelvis vid inköp av nya tält.
  • Gruppen ser till att det finns bränsle till friluftskök och stormlyktor, samt att det finns annat förbrukningsmaterial i form av sisalsnöre, batterier och liknande.

Har du frågor eller funderingar? Mejla oss på: info@vallentunascoutkar.se, eller ring ordförande Max på 073-5696960