För dig som scoutledare

Här finns saker som är bra att ha för dig som scoutledare i kåren.

Sen våren 2019 använder Vallentuna Scoutkår Google Workspace. Här har vi mail, maillistor, grupper och en gemensam lagringsyta för dokument, mallar och planeringar och liknande.x

Vi använder även Slack, och en (numera) ganska inaktiv facebookgrupp. Om du som ledare inte har inloggningsuppgifter eller länk till något av ovan, så ta kontakt med kårens webbansvarige eller styrelsen, så fixar vi det. Kontakt oss på: webb(at)vallentunascoutkar.se

Du som ledare i kåren kan komma mail och lagringsyta nedan:

Inloggning:

Google Gmail http://mail.google.com/a/vallentunascoutkar.se
Google Drive https://drive.google.com/a/vallentunascoutkar.se

 

Är du inte scoutledare? Se hur du kan hjälpa oss här!

Vi behöver alltid mer hjälp, både i form av funktionärer och nya scoutledare.