Arbetsgrupp Liljan – Drift och underhåll

Tidsåtgång: framförallt löpande, ett par timmar i månaden när det passar dig.

Vad ansvarar gruppen för? Gruppen ansvarar tillsammans med styrelsen för det löpande underhållet på vår scoutstuga Liljan. Det inkluderar exempelvis att åtgärda saker som gått sönder, exempelvis glasrutor, lampor eller liknande. Gruppen ansvarar också för se till att det finns förbrukningsinventarier i form av städmaterial, toalettpapper och liknande. Gruppen har alltså ungefär samma uppgifter som en stugfogde eller vaktmästare.

Vem kan vara med? Vem som helst kan vara med, men det är bra om du är ’driftig’ och har lite koll på normalt husunderhåll.

Anmäl dig här >>

Du binder dig inte till något genom att anmäla dig, utan det är bara en intresseanmälan.

Vi kommer att försöka genomföra ett infomöte på plats i scoutstugan Liljan, för att berätta mer om vad vi tänkt och visa hur det ser ut idag.

Vad behöver göras:

  • Gruppen ansvarar för Liljan hålls i ett dugligt skick, exempelvis att trasiga lampor byts och att trasiga fönsterrutor lagas.
  • Gruppen ansvarar för att det finns städmaterial, tvål, toalettpapper tillgängligt i stugan.
  • Gruppen ansvarar tillsammans med framtidsgruppen att genomföra förbättringshelger på Liljan. Exempelvis måla ytterväggar, färdigställa patrullrum i stugan och liknande.

Har du frågor eller funderingar? Mejla oss på: info@vallentunascoutkar.se, eller ring ordförande Max på 073-5696960