Kårstämma 2018

Välkommen på årets kårstämma söndag den 25e mars!

Kårstämma i vår lokal Liljan, stämmohandlingar mellan 13.00-14.00.

Själva stämman börjar klockan 13.00. Handlingarna finns tillgängliga att läsa och diskutera på plats från klockan 11.00.

 

Här nedan finns de tillgängliga handlingarna:

 

Namn Länk Förklaring
Dagordning 25e Mars  PDF  Dagordning till stämman
Verksamhetsberättelse 2017  PDF Summering av vad som hänt i kåren under året 2017
Resultaträkning 2017  PDF Budgetresultatet för året 2017
Verksamhetsplan 2018  PDF En förslagen beskrivning om hur kåren ska jobba under 2018
Budget 2018  PDF Föreslagen budget inför 2018
Kårens stadgar  PDF Nya stadgarna för Vallentuna scoutkår
Av styrelsen föreslagna stadgeändringar  PDF De nya / ändrande delarna av kårens stadgar
Valberedningens förslag till styrelsen  PDF Valberedningens förslag till styrelsesammansättning för 2018
Revisionsberättelse 2017 PDF Revisorernas uttalande om räkneåret 2017